Beiratkozás intézményünkbe

  1. /2024. tanévre beiratkozás

     

    KEDVES SZÜLŐK!


    2023. április 5-én (szerdán) megnyílik a beiratkozás szülői felülete (BÁI),
    lehetőséget nyújtva a szülőknek/törvényes képviselőknek arra, hogy előzetesen beküldjék gyermekeik adatait az adott általános iskolába.

A 2022/2023. tanév rendjéről szóló 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet alapján a személyes beiratkozás napjai: 
2023. április 20-21. (csütörtök és péntek).
Ügyfélfogadási idő: 
csütörtökön 8.00-tól 17.00 óráig,
pénteken 8.00-tól 16.00 óráig
.

Fontos alapelv, hogy a korábbi éveknek megfelelően a szülő/törvényes képviselő csak egy általános iskolába nyújthatja be gyermeke jelentkezését.

A beiratkozás előtt kérjük, foglaljanak telefonon időpontot az esetleges várakozás elkerülése végett.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. EMMI rendelet 22. § (4) bekezdése értelmében az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat, illetve a Rendelet (7) bekezdés értelmében az intézmény a gyermek lakcímkártyája alapján ellenőrzi, hogy a tanuló lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként megadott lakcím a nyilvántartásban az iskolai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel-e

A fentiek okán a személyes megjelenés a beiratkozás folyamata során kötelező, de a szülők által megtehető előzetes jelentkezés jelentősen könnyebbé és gyorsabbá teszi az ügyintézést mindenki számára. A személyes beiratkozáskor az igazolványok alapján a helyszínen azonnal ellenőrzik a KRÉTA rendszerbe feltöltött adatokat, szükség esetén módosítjuk azokat, illetve  a rendszerben nem szereplő gyermekek adatait is ott helyben, a szülő/törvényes képviselő jelenlétében rögzítjük a rendszerbe, így elkerülhető az esetleges többes jelentkezés.

 

Az általános iskolai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

– a gyermek nevére kiállított személyi azonosító – például születési anyakönyvi kivonat, vagy személyi igazolvány, vagy útlevél,

– lakcímkártya,

– adókártya

– TAJ kártya

 

Állandó bejelentett lakcím hiányában:

Szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén:

– regisztrációs igazolás (határozatlan időre), vagy

– tartózkodási kártya (max. 5 éves érvényességi idővel), vagy

– állandó tartózkodási kártya.

– TAJ-kártya,

Ezeken kívül szükséges még minden gyermek részére:

– az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás – ez lehet óvodai szakvélemény, nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény, illetve sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

Ezen kívül a beiratkozáskor a szülőknek nyilatkozni kell a közös szülői felügyeleti jog gyakorlásáról.

Ahol csak az egyik szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, ott a következő dokumentumok valamelyike is szükséges:

– szülők gyámhivatalban felvett nyilatkozata a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról, másik szülő halotti anyakönyvi kivonata, gyámhivatal határozata, vagy a bíróság ítélete.

Az elektronikus beiratkozásról szóló segédletek elérhetők.

Beiskolázás – Felhasználási útmutató –ITT

 

Szülői tájékoztató – ITT