Beiratkozás intézményünkbe

 1. /2024. tanévre beiratkozás

   

  KEDVES SZÜLŐK!

  2024. március 27-én (szerdán) megnyílik a beiratkozás szülői felülete (BÁI), lehetőséget nyújtva a szülőknek/törvényes képviselőknek arra, hogy előzetesen beküldjék gyermekeik adatait az adott általános iskolába.

   

  A 2023/2024. tanév rendjéről szóló 30/2023. (VIII. 22.) BM rendelet alapján a személyes beiratkozás napjai: 2024. április 18-19. (csütörtök és péntek). A Tankerületi Központ által javasolt ügyfélfogadási idő: csütörtökön 8.00-tól 17.00 óráig, pénteken 8.00-tól 16.00 óráig.

   

  Fontos alapelv, hogy a korábbi éveknek megfelelően a szülő/törvényes képviselő csak egy általános iskolába nyújthatja be gyermeke jelentkezését.

   

  A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. EMMI rendelet 22. § (4) bekezdése értelmében az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat, illetve a Rendelet (7) bekezdés értelmében az intézmény a gyermek lakcímkártyája alapján ellenőrzi, hogy a tanuló lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként megadott lakcím a nyilvántartásban az iskolai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel-e.

   

  A fentiek okán a személyes megjelenés a beiratkozás folyamata során kötelező, de a szülők által megtehető előzetes jelentkezés jelentősen könnyebbé és gyorsabbá teszi az ügyintézést mindenki számára. A személyes beiratkozáskor  az igazolványok alapján a helyszínen azonnal ellenőrzésre kerülnek a KRÉTA rendszerbe feltöltött adatokat, szükség esetén módosítani azokat, illetve kérjük, hogy a rendszerben nem szereplő gyermekek adatait is ott helyben, a szülő/törvényes képviselő jelenlétében rögzítik a rendszerbe, hogy elkerülhető legyen az esetleges többes jelentkezés.

   

  Segítő együttműködését előre is köszönjük!

Az általános iskolai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

– a gyermek nevére kiállított személyi azonosító – például születési anyakönyvi kivonat, vagy személyi igazolvány, vagy útlevél,

– lakcímkártya,

– adókártya

– TAJ kártya

 

Állandó bejelentett lakcím hiányában:

Szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén:

– regisztrációs igazolás (határozatlan időre), vagy

– tartózkodási kártya (max. 5 éves érvényességi idővel), vagy

– állandó tartózkodási kártya.

– TAJ-kártya,

Ezeken kívül szükséges még minden gyermek részére:

– az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás – ez lehet óvodai szakvélemény, nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény, illetve sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

Ezen kívül a beiratkozáskor a szülőknek nyilatkozni kell a közös szülői felügyeleti jog gyakorlásáról.

Ahol csak az egyik szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, ott a következő dokumentumok valamelyike is szükséges:

– szülők gyámhivatalban felvett nyilatkozata a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról, másik szülő halotti anyakönyvi kivonata, gyámhivatal határozata, vagy a bíróság ítélete.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Nkt. 72. § (1a) bekezdésében foglaltakra:

„A szülő kötelezettsége, hogy a nevelési-oktatási intézménnyel óvodai vagy tanulói jogviszonyban álló, cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes, fokozott kockázatú allergiás betegséggel diagnosztizált gyermeke fokozott figyelmet igénylő egészségi állapotáról és a megteendő sürgősségi intézkedésekről

a) a beiratkozással egyidejűleg, vagy

b) a diagnózis ismertté válását követően haladéktalanul

tájékoztassa a nevelési-oktatási intézményt, továbbá köteles gondoskodni arról, hogy az életmentő gyógyszert a gyermek, tanuló mindig tartsa magánál.”

 Azon tanulók esetében, akikkel az intézmény tanulói jogviszonyt létesít, kérjük a szülő nyilatkoztatását!

 

Az elektronikus beiratkozásról szóló segédletek elérhetők.

Beiskolázás – Felhasználási útmutató ITT elérhető..

 

Szülői tájékoztató – Elérhető ITT.

 

Általános iskolai beiratkozás 2024 -beiratkozást segítő youtube felvétel elérhető ITT.