Jövőképünk

Küldetésünk

Iskolánk, intézményünk és pedagógusaink küldetése, hogy a humanista emberképből kiindulva a teljes személyt szólítsuk meg. Kívánjuk, hogy gyermekeink megtalálják a számukra megfelelő kihívást az oktatás, a nevelés, a szellemiség és közösség iránti elköteleződés, a művészetek és a sport területein. Kollégáimmal együtt dolgozunk azon, hogy a jövő nemzedék érett felnőttként otthonra találjon a változó világban.

Jövőképünk

Az álmunk és kitűzött célunk, hogy mind a pedagógusok, mind a diákok testben-lélekben, tudásban és bölcsességben fejlődjenek és jól érezzék magukat iskolánkban.

A Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola szellemiségét leginkább egy ókori görög templom oszlopcsarnokához tudom hasonlítani. Minden épületnek alapja az egységesség, összetartás, összefogás. Csak erre lehet alapozni. Az épületet 5 tartóoszlop tartja fenn, amely az intézmény öt erősségét, jellegzetességét mutatja be: sport, művészetek, tudás és fejlődés, közösség, valamint a szellemiség és stílus. 1. sport: a test edzése, egészség. Ép testben ép lélek. 2. művészetek: ének-zene, vizualitás, motorika. Az érzelmi nevelés központi elemei. 3. tudás és fejlődés: önmagam, közösségem és a világ megismerése a tudás révén lehetséges. 4. közösség: család, együttműködés. 5. szellemiség és stílus. Kívánjuk, hogy az intézményünknek egyéni, sajátos szellemisége, „Petőfis-stílusa” legyen.