Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése

A Dunaújvárosi Tankerületi Központ 2017.10.01-én indult projektje a Széchenyi 2020 program keretében 276.877.043 forint európai uniós támogatás segítségével valósul meg. A „Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése” (EFOP-4.1.2-17-2017-00096) című projekt megvalósítása során kiemelt cél az iskola valós, helyi igényekre és hiányokra alapozott infrastrukturális fejlesztése, az iskola hatékony pedagógiai eszközrendszerét, módszertani megújulását támogató, a minőségi neveléshez -oktatáshoz és a mindennapos testnevelés infrastrukturális igényeihez illeszkedő funkcionális egységek, feladatellátási helyek kialakítása.

A fenti cél eléréséhez szükséges a megfelelő számú, korszerűen felszerelt tantermek, szaktantermek, laborok, nyelvi képzési helyszínek biztosítása, továbbá a közösségi terek, a sportolási lehetőségek, a mindennapos testnevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése.

A projekt keretében a Ráckeresztúr Hősök tere 4. sz. alatt meglévő önkormányzati tulajdonú épület bővítésével (a jelenlegi földszintes elrendezésű épület toldalék része elbontásra kerül, az épület az emelet ráépítésével és a meglévő terület felújításával kerül megtervezésre), a közoktatási feladatok ellátásához szükséges, a – 350 fő – tanulói létszámnak megfelelő számú, korszerűen felszerelt, a korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását lehetővé tevő 16 tanterem, további szaktantermek kialakítása és fejlesztő foglalkoztatások elhelyezésének megoldása valósul meg, ahol az újonnan épített/átalakított vagy felújított/korszerűsített tantermek, szaktantermek, laborok és a mindennapos testneveléshez szükséges terek (tornaterem, sportudvar) összes alapterülete a fejlesztéssel érintett feladatellátási helyeken:1750,25 m2.

Tájékoztatás a EFOP-4.1.2-17-2017-00096 számú pályázat megvalósításáról,

Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola infrastrukturális fejlesztéséről

A mindezidáig két telephelyen működő Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola állapota szükségessé tette az iskola egy épületté történő átépítését, felújítását, melyet az EFOP 4.1.2 pályázatból és kormányzati forrásból sikerült megvalósítani.

Az épület felújítására kötött vállalkozói szerződés 2021.05.31-én lépett hatályba, mely alapján az eredeti kivitelezési határidő 2023.01.09. volt.

Az új iskola építése során feltárt több nehézség is akadályozta a vállalkozó által ígért határidő előtti, majd a határidőre történő teljesítést.

A Tankerület és a Vállalkozó mindent megtett a határidőben történő teljesítés érdekében, de a váratlan helyzetek megoldása, és a magas színvonalon történő megvalósítás miatt szerződés-módosítás történt, mely alapján a teljesítési határidő 2023.04.14. lett.

A módosított határidőre a Vállalkozó részéről az iskola átadása a Tankerület részére megtörtént, az elkészült épületben a földszinten 9 tanterem, kémia labor, fejlesztő szoba és ebédlő, az emeleten 7 tanterem és számítástechnikai labor található. Jelenleg a pályázat elszámolása, az új bútorok kiszállításának koordinálása van folyamatban.

Az iskola igazgatójával egyeztetve a beköltözés, a tantermek csinosítása a nyár folyamán történne, s a 2023/2024 tanév már az új iskolában várja a tanulókat. Az iskola ünnepélyes megnyitójára és átadására is ekkor, 2023. szeptember 1-jén kerül majd sor.

Ráckeresztúr Község Önkormányzata és a Ráckeresztúri Iskolásokért Alapítvány jelentős anyagi támogatásával a tanévnyitóra megújul az iskolai játszótér és a kerítés is.

Pedagógusok és tanulók már a mai kor színvonalának megfelelő infrastruktúrával rendelkező épületben kezdhetik meg tanulmányaikat a 2023/24-es tanévben.

 

 

Szilágyiné Németh Sarolta Zsuzsanna Tankerületi Igazgató