Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola

Iskolánk, intézményünk és pedagógusaink küldetése, hogy a humanista emberképből kiindulva a teljes személyt szólítsuk meg. Kívánjuk, hogy gyermekeink megtalálják a számukra megfelelő kihívást az oktatás, a nevelés, a szellemiség és közösség iránti elköteleződés, a művészetek és a sport területein.

 

Aktuális hírek

Kirándulás a Magyar Nemzeti Múzeumban

Budapesten a Magyar Nemzeti Múzeumban jártunk a 3. a osztályos tanulóinkkal.

Büszkeségeink

A kiállításmegnyitón aktuális versenyeredményeinket is megosztottuk a közönséggel.

Nemzeti összetartozás napja

A nemzeti összetartozás napja emlékeztet mindannyiunkat arra, hogy szerte a nagyvilágban élő magyarok mindannyian összetartozunk. Trianon egykori nehézségein és fájdalmán őseink osztoztak. Nekünk a határokon túli magyarokkal együtt kell a jövőt építenünk. Itthon. Ráckeresztúron.
Köszönjük Dr. Szentes-Mabda Katalin polgármester asszony gondolatait és Drozdikné Nagy Ágnes Tünde tanító néninek és a drámaszakkörös diákoknak a színvonalas műsort.

Higiéniáról gyerekeknek

Higiéniáról gyerekeknek

Községünk védőnője, Farkasné Vancsura Ildikó az alsó tagozatos diákjainknak a higiéniáról tartott előadást és foglalkozást. Előadta és megmutatta a legalapvetőbb higiéniai alapismereteket a gyakorlatban. A legügyesebbek a végén vissza is hozták az otthon kitöltött – remélhetőleg – helyes válaszokkal teli kérdőíveket, amelyek az előadáson elhangzottakról szóltak.
Köszönjük, hogy támogatja iskolánk egészségvédelmi programját.

bővebben
Köszönet a köszöntésért

Köszönet a köszöntésért

Köszönjük mindazt a sok-sok kedvességet, jó szót, szeretetet, amelyet diákjainktól, szülőktől és községünk lakóitól, vezetőitől kaptunk pedagógusnapra.

bővebben

Étkezési díj befizetése

2024. június 3-4-én, hétfőn és kedden 7:30-16:30-ig étkezési díjat lehet fizetni a titkárságon.

Laptoposztás

Laptoposztás

A korábban megigényelt tanulói laptopok kiosztása 2024. június 3-án, hétfőn 8-16:30 között lesz iskolánkban az emeleti díszteremben. Kérjük, irataikat ne feledjék otthon!

bővebben

Iskolanaptár

Kattintson a gombra!

2023/2024 -es tanév

Amit iskolánk diákjainak kínálni tudunk:

Szeretetet és elfogadást

Mert ez az emberi kapcsolatok alapja. „

Néha nem az kell, hogy megértsd a másik embert, hanem csupán annyi, hogy el tudd fogadni olyannak, amilyen. „

Családias, vidám, de szigorú légkört

melyben a gyermek megtanulhatja, hogy
diákként kötelességei vannak, melyek teljesítése által növekszik és fejlődik olyan
fiatallá, aki képes lesz helyét a középiskolában, majd az életben is megállni.

Értékközvetítést

Az iskolát nemcsak oktató, hanem nevelő intézménynek is tekintjük. Ezért törekszünk arra, hogy az általunk fontosnak tartott értékeket – elsősorban saját személyes példánk által – közvetítsük diákjainknak. Csak néhányat kiemelve ezek közül: hazaszeretet, felnőttek és társak tisztelete, az erőfeszítés megbecsülése, a lustaság elítélése stb.

Korszerű pedagógiai módszereket

Ezek a módszerek lehetővé teszik, hogy diákjaink egyéni fejlődési ütemét szem előtt tartva, a számukra legoptimálisabb tanulási módszert válasszuk ki és alkalmazzuk a tanórán. Mivel minden gyerek más, az a mód is más, ahogy hozzá a legközelebb tudjuk hozni az elsajátítandó anyagot.

Sporttagozatot

Alsó tagozaton heti öt plusz két  testnevelésórát, plusz sportköri és szakköri lehetőséget biztosít a jelentkezők számára első osztálytól kezdve. Az emelt szintű testnevelés-oktatásnak része az úszásoktatás, melyet utaztatással tudunk megoldani.

Néptánc oktatást

Minden alsó tagozatos osztály számára tantervben szerepel heti
egy óra, melyet szakképzett néptánctanár tanít.

Idegennyelv oktatást

Felső tagozaton heti 3 órában idegen nyelv oktatás, szakköri keretben második
idegen nyelv oktatása, illetve 8. évfolyamon nyelvvizsgára felkészítő szakkör.

Napközit, tanulószobát

Alsó tagozaton napközis ellátást, felső tagozaton tanulószobai ellátást biztosítunk.  Napi háromszori étkezésre, valamint a tényleges napközi időbenlevegőzésre, házi feladat elkészítésére, s amennyiben idő engedi, szabadidős tevékenységre is.

Étkezés

Heti menü és bővebb információk az étkezésről intézményünkben.

Beiratkozás

Bővebb információk a beiratkozásról az intézményünkbe.

Dokumentumok

Intézményünk dokumentumai itt érhetőek el.

Hírek

Még több aktuális hír intézményünk életével kapcsolatosan.