Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola

Iskolánk, intézményünk és pedagógusaink küldetése, hogy a humanista emberképből kiindulva a teljes személyt szólítsuk meg. Kívánjuk, hogy gyermekeink megtalálják a számukra megfelelő kihívást az oktatás, a nevelés, a szellemiség és közösség iránti elköteleződés, a művészetek és a sport területein.

 

suli címer
okoiskola_logo

Aktuális hírek

Köszönetnyilvánítás

Ezúton szeretnék köszönetet mondani a BHM Transz vezetőjének, Furián Zsoltnak, aki ruhagyűjtési akciónkban és a raklapok átszállításban nagy segítségünkre volt. Hálásan köszönjük fáradozását.

Kérés: háttérkérdőívek kitöltése

Kérés: háttérkérdőívek kitöltése

Tisztelt 4., 6. és 8. évfolyamos Szülők!
Az országos digitális kompetenciamérés háttérkérdőívének kitöltéséhez szeretnénk kérni a 4., 6. és 8.-as szülők, diákok segítségét.
Részletek a cikkben.

bővebben
Kihelyezett környezetvédelem tanóra

Kihelyezett környezetvédelem tanóra

A Ráckeresztúri Zölderdő Vadásztársaság részéről Kovács János hivatásos vadász rendkívüli, terepre kihelyezett környezetvédelem tanórát tartott az 5. és 6. évfolyamos diákjainknak a Kölcsey utcai pihenőparkban. Köszönjük a lehetőséget, a bemutatót és az izgalmas foglalkozást.Ezután a diákok kipróbálhatták a fitnesz eszközöket is.

bővebben

Csíkszereda iskolai díjátadó

Az intézményünk által kiírt 1848-as történelmi ppt pályázatra személyesen tudtam átadni a Csíkszeredai Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatóhelyettesének, Horváth Adél asszonynak pályázaton elért kiemelt arany és arany minősítésekért járó könyv- és oklevél jutalmat valamint az ezüst és bronz minősítésért járó okleveleket. Ezúton is hálásan köszönjük a Csíkszeredai iskola kollégáinak szakmai elkötelezettségét és kiemelkedő munkáját.

Székelykeresztúri iskolai díjátadó

Székelykeresztúri iskolai díjátadó

A Székelykeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskolában az intézményünk által meghirdetett 1848 híres csatái című pályázaton Kerestély László-Zsolt 7. b osztályos tanuló által elért arany minősítésért jutalomkönyv- és oklevelet valamint felkészítő tanárának Takács Enikőnek kiemelkedő szakmai munkájáért könyv- és oklevéljutalmat adhattam át személyesen.
Ezúton is hálásan köszönöm a Székelykeresztúri iskola vezetőségének és tantestületének szakmai elkötelezettségét és kiemelkedő munkáját.

bővebben

Intézményi Bozsik és a Kosárpalánta pólók átadása

Az idei tanévben is aktívan részt veszünk az MLSZ ( Magyar Labdarúgó Szövetség) által rendezett Intézményi Bozsik Program Fesztiváljain. Tegnap az utolsó előtti tornán ismét csodás időben és nagyon jó hangulatban játszottak diákjaink. A múlt héten pedig megérkeztek a...

bővebben

Étkezési díj befizetése

Étkezési díj befizetése 2024. május 6-7., hétfőn és kedden 7:30-16:30-ig.

Pusztinai Kézműves Tábor

Pusztinai Kézműves Tábor

Intézményünk is bekapcsolódott a Pusztinai Kézműves Tábor magyar nyelvhasználatot és kultúrát terjesztő kézműves foglalkozásába a helyi Magyar Házban. Büszke vagyok arra, hogy egyre több – községünkhöz szorosabban kapcsolódó – személy vett részt a székesfehérváriak mellett.
Igyekszünk Székesfehérvár mellett Ráckeresztúr Község hírnevét is öregbíteni a magyar nemzeti összetartozás jegyében.

bővebben

Intézményi Bozsik program

Intézményi Bozsik program

Iskolanaptár

Kattintson a gombra!

2023/2024 -es tanév

Amit iskolánk diákjainak kínálni tudunk:

Szeretetet és elfogadást

Mert ez az emberi kapcsolatok alapja. „

Néha nem az kell, hogy megértsd a másik embert, hanem csupán annyi, hogy el tudd fogadni olyannak, amilyen. „

Családias, vidám, de szigorú légkört

melyben a gyermek megtanulhatja, hogy
diákként kötelességei vannak, melyek teljesítése által növekszik és fejlődik olyan
fiatallá, aki képes lesz helyét a középiskolában, majd az életben is megállni.

Értékközvetítést

Az iskolát nemcsak oktató, hanem nevelő intézménynek is tekintjük. Ezért törekszünk arra, hogy az általunk fontosnak tartott értékeket – elsősorban saját személyes példánk által – közvetítsük diákjainknak. Csak néhányat kiemelve ezek közül: hazaszeretet, felnőttek és társak tisztelete, az erőfeszítés megbecsülése, a lustaság elítélése stb.

Korszerű pedagógiai módszereket

Ezek a módszerek lehetővé teszik, hogy diákjaink egyéni fejlődési ütemét szem előtt tartva, a számukra legoptimálisabb tanulási módszert válasszuk ki és alkalmazzuk a tanórán. Mivel minden gyerek más, az a mód is más, ahogy hozzá a legközelebb tudjuk hozni az elsajátítandó anyagot.

Sporttagozatot

Alsó tagozaton heti öt plusz két  testnevelésórát, plusz sportköri és szakköri lehetőséget biztosít a jelentkezők számára első osztálytól kezdve. Az emelt szintű testnevelés-oktatásnak része az úszásoktatás, melyet utaztatással tudunk megoldani.

Néptánc oktatást

Minden alsó tagozatos osztály számára tantervben szerepel heti
egy óra, melyet szakképzett néptánctanár tanít.

Idegennyelv oktatást

Felső tagozaton heti 3 órában idegen nyelv oktatás, szakköri keretben második
idegen nyelv oktatása, illetve 8. évfolyamon nyelvvizsgára felkészítő szakkör.

Napközit, tanulószobát

Alsó tagozaton napközis ellátást, felső tagozaton tanulószobai ellátást biztosítunk.  Napi háromszori étkezésre, valamint a tényleges napközi időbenlevegőzésre, házi feladat elkészítésére, s amennyiben idő engedi, szabadidős tevékenységre is.

Étkezés

Heti menü és bővebb információk az étkezésről intézményünkben.

Beiratkozás

Bővebb információk a beiratkozásról az intézményünkbe.

Dokumentumok

Intézményünk dokumentumai itt érhetőek el.

Hírek

Még több aktuális hír intézményünk életével kapcsolatosan.