Rólunk

Intézményük 8 évfolyamos normál tantervű általános iskola. Körülbelül 220 körüli diáklétszámunk van 11 tanulócsoportban.

Iskolánk, intézményünk és pedagógusaink küldetése, hogy a humanista emberképből kiindulva a teljes személyt szólítsuk meg. Kívánjuk, hogy gyermekeink megtalálják a számukra megfelelő kihívást az oktatás, a nevelés, a szellemiség és közösség iránti elköteleződés, a művészetek és a sport területein. Kollégáimmal együtt dolgozunk azon, hogy a jövő nemzedék érett felnőttként otthonra találjon a változó világban. Szeretnénk, ha az iskolánkból elballagó diákok felnőttként is büszkén vállalják, hogy egykor a ráckeresztúri iskolából indultak el, s e kis falu az iskolával otthonuk is maradjon mindig, bárhova is sodorja az élet.

Az álmunk és kitűzött célunk, hogy mind a pedagógusok, mind a diákok testben-lélekben, tudásban és bölcsességben fejlődjenek és jól érezzék magukat intézményünkben.

Erősségeink közé tartozik a testnevelés nyújtotta sportok, versenyek nyújtotta többletlehetőségek, a művészeti oktatás, benne az ének-zene, néptánc és vizuális kultúra, vizuális nevelés.

A 2022-2023-as tanévtől új intézményi programok kerülnek bevezetésre, amelyek erősítik a falu közössége, a szülők és a községben működő szervezetek közötti összetartozást és együttműködést.

Elindult a leendő Ökoiskolai programunk és Kreatív Iskolai Programunk kidolgozása, amely remélhetően a 2023. év szeptemberétől kerülhet bevezetésre.

A jövőben szeretnénk a kollégáink szakmai tehetsége és akár több évtizedes munkája által kialakított és bevált jógyakorlatokat egymás között megosztani.

Iskolánk mottója

” Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyerekeinknek, mint az, ahogy tanítjuk. Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb részét elfelejtjük, de a hatás, melyet egy jó oktatási rendszer szellemi tehetségeinkre gyakorol, megmarad. „

Eötvös József
Író, Politikus, Gondolkodó