Hit- és erkölcstan

” Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket… mert ilyeneké Isten országa! „

( Lk. 18,16 )

Katolikus hit- és erkölcstan

Dienesné Zsebi Regina hittan tanár

Református hit- és erkölcstan

Darvas-Tanács Erik református tiszteletes

Hit Gyülekezete hit- és erkölcstan

Katona Csilla vallástanár