Nemzetközi Pedagógiai Szakmai Konferencia

REGISZTRÁCIÓ

A szakmai programokra ITT lehet regisztrálni.

 

A NEMZETKÖZI PEDAGÓGIAI SZAKMAI KONFERENCIA ELŐADÓI 

Albert Zoltán igazgató– Maroskeresztúri Általános Iskola (Románia, Erdély)

Halmágyi Kinga óvodaigazgató– Maroskeresztúri Általános Iskola (Románia, Erdély)

Nyisztor Ilona – Mátyás Mónika – Bilibók Jenő: A Pusztinai Magyar Oktatási Program, Románia, Moldva

Máthé-Tóth Magdolna – Székesfehérvári Hétvezér Általános Iskola

Mészáros Adrienn igazgató – Sárkeresztúri Általános Iskola

Németh Andrásné Farkas Gabriella intézményvezető helyettes– Nyirádi Erzsébet Királyné Általános Iskola

Endrődi Noémi testnevelő tanár – Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola

Emellett az intézményünk mesterprogramjainak tudásmegosztása lesz Ónodyné Nebehaj Erzsébet, Orbán Erika, Pintér Piroska, és Fux István részéről.

 

A PROGRAMOK IDŐPONTJA ÉS TÉMÁI

8:00 Megnyitó

8:15 Albert Zoltán – Maroskeresztúri Általános Iskola

Az iskola a jólét alapja

Bármely oktatási rendszer átalakítása, átalakulása, illetve megreformálása nem önmagáért történik, hanem bizonyos társadalmi és politikai kihívásoknak, követelményeknek eleget téve valósul meg.

 9:00 Nyisztor Ilona, Mátyás Mónika, Bilibók Jenő – Pusztinai Magyar Ház

Pusztinai Magyar Oktatási Program bemutatása – online kapcsolatban

 

SZAKMAI MŰHELYMUNKÁK – 2-2 szekció párhuzamban, 35 perces előadással

 9:45 

Halmágyi Kinga – Maroskeresztúri Óvoda

A koragyermekkori nevelés curriculumának bemutatása és alkalmazása a romániai magyar óvodai oktatásban

Didaktikai tervezetek, projekttervezés, heti- illetve napi tervezés az óvodai nevelés fejlesztésében.

 Máthé-Tóth Magdolna

Integrált oktatásban tanuló tanulási, aktivitás-, figyelemzavarral küzdő, autizmussal élő, vagy részképesség területeken elmaradást mutató gyermekek komplex fejlesztése a gyakorlatban. Egymásra épülő foglalkozási formák, kiemelten fókuszálva a szenzomotoros mozgásfejlesztésre.

A székesfehérvári Hétvezér Általános Iskola habilitációs, fejlesztő munkájának bemutatása. Az iskolai ellátás keretén belül megvalósítható szenzomotoros- komplex mozgásfejlesztő foglalkozások éves tervének, főbb elemeinek összefoglalása.

 10:30 

Németh Andrásné Farkas Gabriella – Nyirádi Erzsébet Királyné Általános Iskola igazgatóhelyettes

Települési értékek megismertetése Nyirádon az alfa-generáció nyelvén

Értékőrzés, iskolai hagyományok, digitális pedagógia, játékosítás, akadályjáték

 

 Endrődi Noémi -Ráckeresztúri Petőfi Sándor Ált. Iskola testnevelő tanár

Koordinácós és kondicionális képességek fejlesztése eszközzel és eszköz nélkül.

5-6 pályás köredzés szervezése a gyakorlatban.

 

11:15

Mészáros Adrienn – Sárkeresztúri Általános Iskola

Nevelés és intézményvezetés a mindennapokban egy periférián levő integráló intézményben.

A roma diákjaink szerteágazó kapcsolatihálóval való erősítése. Küzdelem a kettős társadalmi normákkal és elvárásokkal, valamint a belső iránytűnek való megfeleléssel. Kényszer? Kompromisszum? Nem. Sárkeresztúr.

 

Németh Andrásné Farkas Gabriella – Nyirádi Erzsébet Királyné Általános Iskola igazgatóhelyettes

Települési értékek megismertetése Nyirádon az alfa-generáció nyelvén.

Értékőrzés a gyakorlatban.

 

 12:00-13:00 SZAKMAI MŰHELYMUNKÁK – intézményünk mesterprogramjainak bemutatása

 12:00 Ónodyné Nebehaj Erzsébet tanár

A fenntarthatóságra nevelés új dimenziói intézményemben

 Az ökoiskolai életünk, a fenntarthatóság gyakorlati megvalósulása iskolánkban.

12:00 Pintér Piroska tanító

Megér(t)em a pénzem!

 Okosan gazdálkodunk? Hogyan tudunk beosztani? Pénziránytű Alapítvány, Pénzmúzeum iskolánkban.

12:00 Fux István igazgató

Improvizatív technikák kifejlesztése az általános iskolai ének-zene oktatásban

„Kodály maga sem volt az improvizáció ellenére, hiszen ismerjük és előszeretettel (már már elcsépelten) idézzük tőle: >>… rögtönözne minden épkézláb gyermek, ha hagynák…” azonban kevés kivétellel, sokszor sajnos elmarad a gondolatmenet folytatása, miszerint <<…de nem lehet magára hagyni zenei világképe kialakításában.”
Dr. Benedek Mónika: Improvizációs koncepciók az előadói gyakorlatban és a zenepedagógiában

12:30 Orbán Erika igazgatóhelyettes

A kultúra iránti igény felkeltése, hasznos szabadidős
tevékenységek lehetőségeinek megmutatása.

A tanulókban az életük szerves részévé váló kulturális igény kialakítása két alappillérre építve: a színház és a könyv világára.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

További Híreink