Oktatást támogató laptopok iskolánknak – RRF-1.2.1 projekt

Az RRF-1.2.1-2021-2021-00001 azonosítószámú „Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára” című projekt keretében az intézményünkbe és feladatellátási helyünkre kiszállított 50 db laptopot, laptopkiegészítőt és laptoptáskát, amely a projektben meghatározott hasznosulás alapján ezen eszközök diákok és kollégák általi használatba kerülnek és oktatást támogató céllal hasznosulnak a 2024-2025-ös tanévtől.

              Ezáltal lehetőség adódik, hogy minden évfolyam diákja aktívan megtapasztalhassa az IKT eszközök használatát a tanórákon, IKT szakkörön, fejlesztő foglalkozás vagy tehetséggondozás alkalmain.

Ezúton köszönjük a Dunaújvárosi Tankerületi Központnak a pályázatban való aktív részvételhez való lehetőséget és dokumentációs ügyintézést.

További Híreink

Verseny-eredményeink – 2023/2024

Verseny-eredményeink – 2023/2024

Tehetséggondozó munkánk egy részét jól mutatja, hogy iskolánk az idén 107 versenyszámban vett részt, amely a helyi szervezéstől nemzetközi szintig magába foglalt többféle versenyt egyéni, páros csoportos szinten.
Gratulálunk a diákoknak a felkészülésért! Köszönet a felkészítésért a kollégáknak és a támogatásért a szülőknek!

bővebben