Nemzetközi Pedagógiai Szakmai Konferencia – Hazai jógyakorlatok

Az iskolánkban 2024. február 21-én hagyományteremtő szándékkal indítottuk útjára a Nemzetközi Pedagógiai Szakmai konferenciát. Testvériskolánk, a Maroskeresztúri Általános Iskola és Napközi Otthon (Óvoda) intézményi- és szakmai vezetése mellett Fejér- és Veszprém vármegyéből érkeztek iskolai- és óvodai intézményvezetők, pedagógusok, szülők és érdeklődök.

A konferenciánkat szakmai műhelymunkákkal folytattuk. Első körben Halmágyi Kinga, a Maroskeresztúri Általános Iskola intézményéhez kapcsolódó óvoda vezetője mutatta be intézményei jógyakorlatait. Témájában kifejtette mindazokat a bevált és oktatás-nevelés szempontjából megtapasztalt szakmai fogásokat, amelyek alapján az intézmény működik. Kiemelten szólt a koragyermekkori nevelés curriculumának bemutatásáról és alkalmazásáról a a romániai magyar óvodai oktatásban. Kiemelt intézményei értékeik: a didaktikai tervezetek, a projekttervezés, a heti- illetve napi tervezés, amely mindennapos gyakorlattá vált az óvodai nevelés fejlesztésében.

 

Máthé-Tóth Magdolna, konduktor a Székesfehérvári Hétvezér Általános Iskolából érkezve bemutatta intézményi jógyakorlatai mellett az integrált oktatásban tanuló tanulási, aktivitás-, figyelemzavarral küzdő, autizmussal élő, vagy részképesség területeken elmaradást mutató gyermekek komplex fejlesztését a gyakorlatban. Egymásra épülő foglalkozási formákat, kiemelten fókuszálva a szenzomotoros mozgásfejlesztésre. Kimlet figyelmet fordít a székesfehérvári Hétvezér Általános Iskola a habilitációs, fejlesztő munkára. Remekül összefoglalta a kolléganő az iskolai ellátás keretén belül megvalósítható szenzomotoros- komplex mozgásfejlesztő foglalkozások éves tervének, főbb elemeit.

Németh Andrásné Farkas Gabriella, a Nyirádi Erzsébet Királyné Általános Iskola intézményvezető-helyettese az elmúlt évtizedek intézményi tanórai és szabadidős programjait összekötötte a digitális kultúra-, a hon- és népismeret elméleti és gyakorlati integrációjával. A jógyakorlatok kialakítása, a gamifikáció, az értékkövetés, értékátadás 21. századi alfa generációnak történő átadása kihívásokkal teli. Témája a települési értékek megismertetése Nyirádon az alfa-generáció nyelvén – Értékőrzés, iskolai hagyományok, digitális pedagógia, játékosítás, akadályjáték volt.

A következő szakmai műhely a testnevelés, a testmozgás-fejlesztés, a gyógytestnevelés körében volt Endrődi Noémi,Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola tanára vezetésével. Intézményi jógyakorlatként a koordinácós és kondicionális képességek fejlesztése eszközzel és eszköz nélkül témában történt. A 4. évfolyamos tanulók segítségével 5-6 pályás köredzés szervezését láthatták vendégeink a gyakorlatban. Köszönjük az itt résztvevő majd 60 fő (több szülő, nagyszülő) érdeklődését. 

Rendkívüli népszerűségnek örvendett Mészáros Adrienn, a Sárkeresztúri Általános Iskola igazgató asszonyának előadása a „Nevelés és intézményvezetés a mindennapokban egy periférián levő integráló intézményben.” címmel. Ebben bemutatta intézménye hátrányos helyzetét, különösen kidomborítva mindazokat a gyermekeket támogató intézményvezetési tapasztalatokat, amelyek alapján iskolája bekerülhetett abba a nívó „top 100-ba”, amely elismeri az intézmény kimagasló hozzáadott értékét. Bemutatta a roma diákjaik szerteágazó kapcsolatihálóval való erősítését. Emellett mindazt a küzdelmet a kettős társadalmi normákkal és elvárásokkal, valamint a belső iránytűnek való megfeleléssel, amelyek őt is, kollégáit és a diákjait is érik. Személyes megtapasztalt példákon keresztül megrendítő gyermeksorsokat állított mindanyiunk elé, amellyel kimagasló példát mutat minden pedagógus számára oktatásból, nevelésből, pedagógiából és különösen emberségből.

További Híreink

Verseny-eredményeink – 2023/2024

Verseny-eredményeink – 2023/2024

Tehetséggondozó munkánk egy részét jól mutatja, hogy iskolánk az idén 107 versenyszámban vett részt, amely a helyi szervezéstől nemzetközi szintig magába foglalt többféle versenyt egyéni, páros csoportos szinten.
Gratulálunk a diákoknak a felkészülésért! Köszönet a felkészítésért a kollégáknak és a támogatásért a szülőknek!

bővebben