Nemzetközi Pedagógiai Szakmai Konferencia – Mesterprogramok tudásmegosztása

.Az iskolánkban 2024. február 21-én hagyományteremtő szándékkal indítottuk útjára a Nemzetközi Pedagógiai Szakmai Konferenciát. Az esemény záróaktusa intézményünk négy mesterpedagógusa által készített mesterprogramok tudásmegosztása volt: A kultúra iránti igény felkeltése…, Megér(t)em a pénzem!, A fenntarthatóság… és Improvizatív gyakorlatok címmel.

A tudás- és a tapasztalatok megosztása  szakmai műhelymunka keretében történt.

Orbán Erika tudásmegosztása „A kultúra iránti igény felkeltése, hasznos szabadidős tevékenységek lehetőségeinek megmutatása”címmel. Bemutatta, hogy hogyan történik a  tanulókban az életük szerves részévé váló kulturális igény kialakítása történik két alappillérre építve: a színház és a könyv világára. A mesterprogram témáját egyrészt a kultúra iránti igény felkeltése, hasznos szabadidős tevékenységek lehetőségeinek megmutatása, másrészt az iskola, illetve az egész település kulturális életének felpezsdítése képezi. A program két alappillérre épül: a színház világának megismertetésére, megszerettetésére, illetve az olvasás adta élmények felismerésére. A terv megvalósítása során évenként több alkalommal válogattunk különböző színházak repertoárjából, illetve egy  könyvbarátokból álló olvasókört hívunk életre, melynek célja, hogy a gyerekek megszeressék az olvasást, igényes, kultúra iránt fogékony fiatalokká, felnőttekké váljanak.

.

 

Pintér Piroska mesterpedagógus tanító „Megér(t)em a pénzem!” címmel mutatta be mesterportfólióját és osztotta meg tapasztalatait, tudását.
A projekt célja: A gyerekek tudatos pénzgazdálkodási képessége kialakuljon, a mindennapokban is hasznosítható tudást szerezzenek, ismerjék meg és épüljön be a mindennapjaikba a pénzügyi tudatossága, takarékosság, az újrahasznosítás és a tudatos vásárlás.
Már a mesterprogram elindítása előtt évekkel korában is érlelődött a kollégában a gondolat, hogy olyan tanévközi projektet kellene választani, ami több tanéven átívelve, koncentrikusan bővíti a tanulók tudását. Kapcsolódott ahhoz az elvehez is, hogy elsősorban kézzel fogható, a mindennapokban hasznosítható tudást kellene adnunk gyermekeinknek. Így esett a választása a pénz témakörére.
Az elmúlt négy év tapasztalata alapján minden évben újra- és újra foglalkozni kell a témával, elsősorban a takarékoskodás, tudatos gazdálkodásra helyezve a hangsúlyt. A témának helye van az iskolai oktatásban. Minél hamarabb kezdjük el a gyerekekkel megismertetni a tudatos pénzgazdálkodás alapjait, annál biztosabban beépül felnőttkori önálló életükbe is.

 

Ónodyné Nebehaj Erzsébet tanárnő „A fenntarthatóságra nevelés új dimenziói intézményemben” címmel tartott előadást a mesterpedagógusi innovátori tevékenységéről.Az előadás első részében a mesterpedagógusi munka lényeges elemeit mutatta be, majd a kiállított dokumentációkat, projektmunkákat, mag- és termésgyűjteményeket tekinthették meg a résztvevők. Az előadás utolsó részében a témához kapcsolódó rövid tanulói kísérleteket mutattak be a kémia és biológia szakkörös diákjaink.

Fux István az ének-zene, a művészetek területéről mutatta be innovációra épülő mesterprogramját, annak tudás- és tapasztalatmegosztását: „Improvizatív technikák kifejlesztése az általános iskolai ének-zene oktatásban” címmel. Egy kevésbé ismert Dr. Benedek Mónikától származó idézettel foglalja össze a munkáját: „Kodály maga sem volt az improvizáció ellenére, hiszen ismerjük és előszeretettel (már már elcsépelten) idézzük tőle: >>… rögtönözne minden épkézláb gyermek, ha hagynák…azonban kevés kivétellel, sokszor sajnos elmarad a gondolatmenet folytatása, miszerint <<…de nem lehet magára hagyni zenei világképe kialakításában.” A témájában kifejtette az improvizációs koncepciókat, a lehetőséget interdiszciplináris területen, a gyakorlatban és a zenepedagógiában.

További Híreink