Nemzetközi Pedagógiai Szakmai Konferencia – Nemzetközi tapasztalatok

aAz iskolánkban 2024. február 21-én hagyományteremtő szándékkal indítottuk útjára a Nemzetközi Pedagógiai Szakmai konferenciát. Testvériskolánk, a Maroskeresztúri Általános Iskola és Napközi Otthon (Óvoda) intézményi- és szakmai vezetése mellett Fejér- és Veszprém vármegyéből érkeztek iskolai- és óvodai intézményvezetők, pedagógusok, szülők és érdeklődök.

A konferenciánkat Kalamán Ferencné, a Dunaújvárosi Tankerületi Központ igazgató asszonya nyitotta meg. Gondolataiban a pedagógiai megújulásra, az összefogásra és új, innovatív értékek megosztására és az értékteremtő pedagógiára helyezte a hangsúlyt. Nagy örömünkre szolgált, hogy Horváthné Paulik Réka szakmai vezető asszony is megtisztelte programunkat. 

Kiemelt köszönet illeti a Dunaújvárosi Tankerületi Központ vezetőségét, hogy szakmailag és anyagilag is támogatta nemzetközi rendezvényünket.

 

Tessely Zoltán országgyűlési képviselő úr megnyitó gondolatai Eötvös Józseftől vett idézetből, iskolánk mottójából indultak ki: „Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy hogyan tanítjuk. Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb részét elfelejtjük, de a hatás, melyet egy jó oktatási rendszer szellemi tehetségeinkre gyakorol, megmarad.”.  Kiemelte és pontosította: a jó oktatási rendszer maga a pedagógus teljes személyisége, aki nyitott, el- és befogadó a gyermekekkel szemben.

Az első szakmai előadásban Albert Zoltánt, a Maroskeresztúri Általános Iskola igazgatóját hallhattuk. Témája: Az iskola a jólét alapja. Bemutatta a saját intézményén, a környzeti- , gazdasági- és történeti múltján, jelenén keresztül a romániai oktatásái rendszer modernizálási törekvéseit. Rávilágított aara, hogy az oktatási rendszer átalakítása, átalakulása, illetve megreformálása nem önmagáért történik, hanem bizonyos társadalmi és politikai kihívásoknak, követelményeknek eleget téve valósul meg.

A következő szakmai téma: A Pusztinai Magyar Oktatási Program születésétől napjainkig történő bemutatása történt meg Bilibók Jenő tanfelügyelő és Mátyás Mónika tanító által. A kezdeti lehetetlennek tűnő elindulástól, jelenkorig, az óvodától nyolcadik osztályig történő felépítése majd egy évtizedbe és sok-sok munkába telt. Legnagyobb eredményük, amire nagyon büszkék: diákjaik bejutnak pl. a Csíkszeredai Csángó Kollégiumba, onnan magyar nyelven tanító főiskolára és/vagy egyetemre.

A moldvai magyarságért végzett kulturális rendezvények egyik rendszeres támogatója, Deák Lajosné Zsuzsa, a Székesfehérvár-Öreghegyi lakóterület önkormányzati képviselő asszonya is jelen volt rendezvényünkön. Tisztelettel és szeretettel köszöntötte a konferencia vendégeit. Gondolataiban kiemelte, hogy a Kárpát-medencében, különösen Erdélyben és a Moldvában élő magyarság kulturális életének, programjainak támogatása és segítése nemcsak személyes szívügye, hanem nemzetpolitikai szempontból kiemelt feladat is. Hiszen mindegy, hogy határon belül vagy kívül élünk egyaránt a magyar nemzettesthez tartozunk.

A Maroskeresztúrról érkezett vendégeinket meglepte egy személyesen összeállított ajándékcsomaggal.

További Híreink